Szablony


Materiały konferencyjne zostaną wydane w postaci książki z numerem ISBN (w wersji papierowej i elektronicznej). Referaty spełniające wymagania zostaną rekomendowane do wydania w Archives of Acoustics.

Prace można przesyłać w języku polskim lub angielskim, wymagana objętość  to 4-12 stron. Referaty zaproszone mogą być dłuższe. Informujemy, że  artykuły o objętości 0.5 ark. wyd. (ok. 12 stron)  mogą być liczone do „osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej”  i  w związku z tym są punktowane.

OSA2015 szablon
OSA2015 template