Organizing Committee


Chairman – dr inż. Bronisław Żółtogórski
V-ce Chairman – dr inż. Maria Rabiega
Secretary – dr inż. Przemysław Plaskota
Treasurer – mgr inż. Barbara Musiołowska

Members
dr R. Bolejko, dr Bolesław Bogusz,
dr Stefan Brachmański, dr Paweł Dziechciński,
prof. Tadeusz Gudra, dr Maurycy Kin,
dr Piotr Kozłowski, msc. Bartłomiej Kruk,
dr Piotr Pruchnicki, dr Barbara Rudno-Rudzińska,
dr Krzysztof Rudno-Rudziński,
dr Piotr Staroniewicz.